Historikk

Bamble Leseselskap ble startet torsdag 29.mars 1979 i Bamble bibliotek, Langesund. 29 personer var til stede, kveldens gjest var kulturpersonligheten Jardbjørg Krokan Stang med programmet ”Våren i ord og toner”. Sentrale personer i starten var Johs. Anton Johansen, biblioteksjef Ruth Nordholm, Harald Burvald, Irene Nielsen, Reidun Tollefsen og Inger Syvertsen. Den første lederen ble Sigrunn Kristoffersen. I de første årene ble møtene holdt rundt på de ulike bibliotekene i kommunen; Rønholt, Herre, Stathelle og Langesund. Kontingenten ble satt til kr.25,- pr. år. Bamble Leseselskap har vært aktive i over 35 år, mange forfattere har besøkt foreningen, men også skuespillere, sangere og musikere. Medlemmene har også fått være med på store teateropplevelser i og utenfor vårt eget fylke. I januar 2016 har Bamble Leseselskap Halen gård som fast møtelokale og oppslutningen om de ulike arrangementer må sies å være meget god. Bamble Leseselskap har for tiden ca 200 medlemmer og nye kommer stadig til.

lørdag 30. mai 2015

"Grøssende" vårtur sammen med Jørn Lier Horst

"I kø for krim-Jørn" ble hovedoppslaget i Varden tirsdag 02. juni!!  For helga før var det venteliste for å bli med på busstur i etterforsker William Wistings fotspor.  Lørdag dro krimforfatter Jørn Lier Horst fra Bamble, nå bosatt i Stavern, på tur med en busslast damer (og en mann).  Den tiende boken om etterforskningslederen ved Larvik politistasjon, "Blindgang", kom ut samme dag.  Vi leseglade var heldige å bli guidet fra Larvik og ut til Stavern, og på veien ble det flere stopp der Jørn fortalte oss om stedene der hendelser i romanene hans utspiller seg.  Turen endte ute på Fredriksvern festning, der forfatteren har skrivestue, og vi fikk kjøpt helt "ferske" signerte eksemplarer av den nye boka.