Historikk

Bamble Leseselskap ble startet torsdag 29.mars 1979 i Bamble bibliotek, Langesund. 29 personer var til stede, kveldens gjest var kulturpersonligheten Jardbjørg Krokan Stang med programmet ”Våren i ord og toner”. Sentrale personer i starten var Johs. Anton Johansen, biblioteksjef Ruth Nordholm, Harald Burvald, Irene Nielsen, Reidun Tollefsen og Inger Syvertsen. Den første lederen ble Sigrunn Kristoffersen. I de første årene ble møtene holdt rundt på de ulike bibliotekene i kommunen; Rønholt, Herre, Stathelle og Langesund. Kontingenten ble satt til kr.25,- pr. år. Bamble Leseselskap har vært aktive i over 35 år, mange forfattere har besøkt foreningen, men også skuespillere, sangere og musikere. Medlemmene har også fått være med på store teateropplevelser i og utenfor vårt eget fylke. I januar 2016 har Bamble Leseselskap Halen gård som fast møtelokale og oppslutningen om de ulike arrangementer må sies å være meget god. Bamble Leseselskap har for tiden ca 200 medlemmer og nye kommer stadig til.

onsdag 16. mars 2016

Vi minner om medlemsmøte på Halen gård torsdag 17.03.16, kl. 19.00.Da får vi  besøk av forfatter og trubadur Louis Jacoby fra Larvik.

Han har blitt tildelt en hel rekke priser, blant annet Prøysenprisen og Herman Wildenweys Poesipris.

Visene hans er kjente og kjære, i 2013 kom han med CD-en «Måneskinn».

Bøkene hans har artige titler som «Min erotiske hund» og «Den muntre venteværelseboka».

Vi tror at dette blir en fin kveld i toner og ord.

Utlodning. Kringle og kaffe.

Håper vi sees.

Hilsen styret i Bamble Leseselskap