Historikk

Bamble Leseselskap ble startet torsdag 29.mars 1979 i Bamble bibliotek, Langesund. 29 personer var til stede, kveldens gjest var kulturpersonligheten Jardbjørg Krokan Stang med programmet ”Våren i ord og toner”. Sentrale personer i starten var Johs. Anton Johansen, biblioteksjef Ruth Nordholm, Harald Burvald, Irene Nielsen, Reidun Tollefsen og Inger Syvertsen. Den første lederen ble Sigrunn Kristoffersen. I de første årene ble møtene holdt rundt på de ulike bibliotekene i kommunen; Rønholt, Herre, Stathelle og Langesund. Kontingenten ble satt til kr.25,- pr. år. Bamble Leseselskap har vært aktive i over 35 år, mange forfattere har besøkt foreningen, men også skuespillere, sangere og musikere. Medlemmene har også fått være med på store teateropplevelser i og utenfor vårt eget fylke. I januar 2016 har Bamble Leseselskap Halen gård som fast møtelokale og oppslutningen om de ulike arrangementer må sies å være meget god. Bamble Leseselskap har for tiden ca 200 medlemmer og nye kommer stadig til.

tirsdag 14. mars 2017

ÅRSMØTEREFERAT Fagerheimlåven 16.02.2017
Mellom 50 – 55 medlemmer møtte opp. Møtet startet med årsberetning, årsregnskap og valgkomitéens forslag til nytt styre.
Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader. Det samme gjaldt valg av styre. Kontingent er opprettholdt på kr 200,-.

Deretter ble det servering og åresalg.


Så var det duket for kveldens gjest som var Signe Tynning fra Porsgrunn og TV2. Hun presenterte sin bok om Inger Ellen Nicolaisen, dvs. Nikita-kjedens grunnlegger. Det ble et festlig møte.
Vi storkoste oss.

Møtet ble som vanlig avsluttet med «nattens ord».Styret for Bamble Leseselskap 2017 er;
Leder:                          Inger Lise Kristiansen
Sekretær:                     Anne Grete Dietzel
Kasserer:                     Erna Flattum Berg
Styremedlemmer:       Anne Helene Moe 
                                    Ragnhild Høen
                                    Ann Rigmor Malmhaug
                                    Mary Kristine Dahl
                                    Turid Busk
                                    Anne-Karine Solstad Gausnes
                                    Margarethe Nergaard

Kontingent for 2017 er uforandret, dvs. kr 200,00.

I år har du flere alternativer for å betale kontingenten J.

Du kan;

  1. Betale inn til Bamble Leseselskaps konto i Skagerrak Sparebank – konto nr. 2601.30.37557 (Nettbank/giro)
  2. Betale kontant på medlemsmøte 16. mars, eller 20. april 2017
  3. Betale via VIPPS – enten ved å søke opp Bamble Leseselskap, eller vårt unike kontonummer i VIPPS – 91516

Frist for innbetaling er 20. april 2017.

Styret i Bamble Leseselskap