Historikk

Bamble Leseselskap ble startet torsdag 29.mars 1979 i Bamble bibliotek, Langesund. 29 personer var til stede, kveldens gjest var kulturpersonligheten Jardbjørg Krokan Stang med programmet ”Våren i ord og toner”. Sentrale personer i starten var Johs. Anton Johansen, biblioteksjef Ruth Nordholm, Harald Burvald, Irene Nielsen, Reidun Tollefsen og Inger Syvertsen. Den første lederen ble Sigrunn Kristoffersen. I de første årene ble møtene holdt rundt på de ulike bibliotekene i kommunen; Rønholt, Herre, Stathelle og Langesund. Kontingenten ble satt til kr.25,- pr. år. Bamble Leseselskap har vært aktive i over 35 år, mange forfattere har besøkt foreningen, men også skuespillere, sangere og musikere. Medlemmene har også fått være med på store teateropplevelser i og utenfor vårt eget fylke. I januar 2016 har Bamble Leseselskap Halen gård som fast møtelokale og oppslutningen om de ulike arrangementer må sies å være meget god. Bamble Leseselskap har for tiden ca 200 medlemmer og nye kommer stadig til.

tirsdag 23. februar 2016

Referat fra årsmøte på Halen gård torsdag 18. februar 2016


Inger Lise Kristiansen ledet møtet, ønsket velkommen til  de ca 50 medlemmene som var til stede og til Per Erik Buchanan Andersen og Astrid Borchgrevink Lund fra Litteraturgarasjen i Porsgrunn. Inger Lise innledet med å vise til den herlige årstiden vi befinner oss i, hvor dagen allerede er blitt over tre timer lengre enn ved vintersolverv! Så var det over til årsmøtet.
Årsmøtesaker:
1             Reidun leste årsmeldingen som ble godkjent.
2             Inger Lise Bjerke leste opp regnskapet som også ble godkjent.
3             Valgkomiteen ved Anne Catrine Kulaas leste opp forslag til styret for 2016:
Styrets sammensetning:
Leder:                 Inger Lise Kristiansen                    tar 2 nye år
Kasserer:            Erna Flattum Berg                          har 1 år igjen
Anne Helene Moe                                                      ikke på valg        1 år igjen
Ragnhild Høen                                                             «»»»»»»»          «»»»»»
Anne Grethe Dietzel                                                    «»»»»»»»          «»»»»»
Ann Rigmor Malmhaug                                               «»»»»»»»          «»»»»»
Iste Holmberg                                                               «»»»»»»»          «»»»»»
Forslag til nye kandidater til styret: velges for 2 år
Anne Marie Næss
Mary Dahl
Sissel Busk
Valgkomitee
Mette Aasoldsen har 1 år igjen
Ann Catrine Kulaas har 1 år igjen
Forslag til kandidat: valgkomiteen velges for 2 år
Ingrid Skillhagen
Revisor
Marianne Semb
Valgkomiteens forslag ble godkjent
Det var kommet inn to saker til styret, begge fra Erna Flattum Berg vedrørende vedtektene.
1             I §1 om Formål står det at vi bør ha 8 møter/arrangement i året. Siden vi ender opp med å ha 7 til sammen, var forslaget at vi skulle endre til 4 om våren og 3 om høsten. Etter et par innspill fra salen, endte det opp med endring til at vi skal holde minimum 6 møter/arrangement i året pluss 1 tur.
2             I §7 står det at forslag til endring av vedtektene må være styret i hende senest ved utgangen av året før årsmøtet holdes. Ernas forslag var at dette skulle endres til en uke før årsmøtet holdes, på lik linje med andre saker til årsmøte.  Endringen ble klappet igjennom av årsmøtet.
Etter at årsmøtet var over, fikk de avtroppende styremedlemmene Inger Lise Bjerke og Reidun Backe Eriksen hver sin flaske vin og takk for innsatsen etterfulgt av klappsalver fra salen. De øvrige avtroppende medlemmene var ikke til stede.
Nå ble det en liten pause med kaffe, kringle og loddsalg før Litteraturgarasjen slapp til.
Astrid og Per Erik presenterte seg, og begge fortalte om sin fascinasjon for det skrevne ord fra veldig tidlig alder, og at de nå tok denne hobbyen opp på et nytt nivå gjennom Litteraturgarasjen. Hovedmålet er å fremme lese- og skrivelyst i alle aldre.
På hjemmesiden www.litteraturgarasjen.no  står denne beskrivelsen:
Littearturgarasjen er formidler av litteratur med magasin på nett og i papirutgave, på sosiale medier og ved bokbad og arrangementer.
De fortalte at den største satsningen til nå var de årlige Bjørg Vik-dagene som hadde hovedvekt på poesi og noveller. Litteraturgarasjen kan også følges på FB.
Så leste de fra sine egne «spiselige røverhistorier fra Grenland»:  «Et måltid er mer enn Mat». Til tross for klabb og babb med mikrofoner, kom de gjennom sin radioteater- aktige fremføring til stor forlystelse for tilhørerne.  Inger Lise takket med en flaske vin til hver, og etter fremføringen kunne medlemmene kjøpe boka underskrevet av forfatterne.
Nå ble det trekning av bøker og blomster.
Avslutningsvis takket Inger Lise for en fin kveld og overlot ord for kvelden til Anne Helene:
Søren Kierkegaard (1813-55)
”Tap for all del ikke lysten til å gå.
Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag,
og går fra enhver sykdom.
Jeg går meg til mine beste tanker,
og kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.
Når man slik fortsetter å gå, så går det nok.”
Ref

Anne Helene Moe